Cenník, katalóg knih pro kategorii: Skriptá


Knihy zo sekcie Cenník, katalóg knih pro kategorii: skriptá začínajúce na

Zoradiť tituly vzostupne | zostupne
podľa názvu | autora | ceny | roku vydania

celkom 118 knih v sekcii
Zobraziť ďalšie knihy v sekcii Cenník, katalóg knih pro kategorii: skriptá | 1

kniha autor stav cena nákup
Praktikum z lekárskej biológie úvod do genetiky Kalina I., Konečná H. 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Lekárska terminológia pre stomatológov Šimon František 3 z 5 €2,00 (52 Kč) kúpiť
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002 Kolektív autorov 5 z 5 €18,05 (468 Kč) kúpiť
Manipulácia s materiálom Oswald Ján 4 z 5 €2,28 (59 Kč) kúpiť
Technológia výroby konštrukčných veľkoplošných materiálov časť II. Eisner Karol 4 z 5 €2,47 (64 Kč) kúpiť
Vybraté okruhy sociálnej politiky Kolektív autorov 5 z 5 €2,47 (64 Kč) kúpiť
Technológia výroby konštrukčných veľkoplošných materiálov časť I. Poláčik Alexander, Mahút Juraj 4 z 5 €2,47 (64 Kč) kúpiť
Mechanizácia dopravy v drevárskom priemysle Oswald Ján 5 z 5 €2,76 (71 Kč) kúpiť
Technológia I. Drápela Jindřich 4 z 5 €2,76 (71 Kč) kúpiť
Technológia a zariadenia III. Navrátil Vojtěch 4 z 5 €2,66 (69 Kč) kúpiť
Tropické lékařství Kolektív autorov 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Vybrané kapitoly z pediatrickej propedeutiky Horečný, Čáp 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Venerologie Kolektív autorov 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Fysiologie moku tkáňového a ledvin, Fysiologie cest močových Brod J., Poupa O. 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Farmakologie Sešit 2 Polák Bohuslav 4 z 5 €2,00 (52 Kč) kúpiť
Dočasné učebné texty zo sovietskej literatúry Pokojná Alexandra 4 z 5 €1,43 (37 Kč) kúpiť
Optimalizace dokumentační činnosti, zejména při zpracování periodické literatury Kolektív autorov 4 z 5 €2,28 (59 Kč) kúpiť
Pszichológia Kolektív autorov 4 z 5 €1,81 (47 Kč) kúpiť
Konverzácia študentov v nemeckom jazyku vo vysokoškolskom prostredí Fabian Stanislav, Splítková Magdaléna 5 z 5 €2,19 (57 Kč) kúpiť
Technológia zmeny tvaru pre externé štúdium Zajac Jozef 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Vybrané kapitoly z techniky duševnej práce a rétoriky Čorný Ivan, Navrátilová Daniela 5 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Základy pracovného práva Hloch Sergej, Radvanská Agáta 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2004 Kolektív autorov 5 z 5 €18,05 (468 Kč) kúpiť
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2005 Kolektív autorov 5 z 5 €18,05 (468 Kč) kúpiť
Mezinárodní desetinné třídení Kolektív autorov 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Tropické lékařství - I. část Kolektív autorov 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Tropické lékařství - II. část Kolektív autorov 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Elektronika dodatok Hubička Václav 4 z 5 €2,28 (59 Kč) kúpiť
Súbor učebných textov k overovaniu osobitnej odbornej spôsobilosti Čanády Bruno a kolektív autorov 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Praktické cvičenia z fyziológie človeka pre študentov FTVŠ Šulrajter Vojtech, Scholzová Alica 4 z 5 €2,28 (59 Kč) kúpiť
Politické ekonomie 1 Kolektív autorov 4 z 5 €1,14 (30 Kč) kúpiť
Ilustratívna účtovná závierka Kolektív autorov 4 z 5 €2,09 (54 Kč) kúpiť
Podnikové hospodárstvo - Praktikum Satková Blanka a kolektív autorov 4 z 5 €2,09 (54 Kč) kúpiť
Ochrana životného prostredia v Európskom práve Pirč Ján 4 z 5 €1,14 (30 Kč) kúpiť
Základy práva životného prostredia Pirč Ján 4 z 5 €1,24 (32 Kč) kúpiť
Zahranično - obchodné operácie Korčmároš Ján a kolektív 4 z 5 €2,09 (54 Kč) kúpiť
Hospodárske právo II. Suchoža Jozef, Moravčík Jozef 4 z 5 €1,81 (47 Kč) kúpiť
Úlohy z fyziky Kolektív autorov 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Návody k praktickým cvičením z kvasné technologie Grégr Vratislav 4 z 5 €3,04 (79 Kč) kúpiť
Nový zákon - spoločenské zásady evanjelia II. Krovina Michal 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Fyziológia hospodárskych zvierat II. Arendarčík Jozef 4 z 5 €2,47 (64 Kč) kúpiť
Zbierka okruhu otázok na prijímacie skúšky Kolektív autorov 4 z 5 €3,33 (86 Kč) kúpiť
Prípadové štúdie analýzy rizika Varcholová T., Rimančík M. 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Konštrukčné cvičenia III. z pozemného staviteľstva Rambousek F., Vereš J. 4 z 5 €3,33 (86 Kč) kúpiť
Návody na praktické cvičenia z hygieny hydiny, vajec, rýb a zveriny Cigáneková Viera 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Návody na cvičenia z veterinárnej farmakológie Berecký I., Lopuchovský J. 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Projektovanie potravinárskych podnikov Para Ľudovít 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Základy všeobecnej ekonomickej teórie Majerník Milan 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Základy etiky a filozofie Klimeková Anna 4 z 5 €2,57 (66 Kč) kúpiť
Ekonomika verejného sektora Beňová, Neubauerová 4 z 5 €1,75 (45 Kč) kúpiť
Podnikové hospodárstvo Sedlák Mikuláš a kolektív 4 z 5 €3,33 (86 Kč) kúpiť
Vzťahy a súvislosti slovenskej a poľskej literatúry Hvišč Jozef 4 z 5 €1,62 (42 Kč) kúpiť
Základy biologickej štatistiky Šebová Gabriela 4 z 5 €1,62 (42 Kč) kúpiť
Lehká atletika Kolektív autorov 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Mikrobiológia poživatín živočíšneho pôvodu Grieger Celestín, Vařejka František 4 z 5 €2,07 (54 Kč) kúpiť
Hygiena technických zariadení Holec Josef, Tomka Jozef 4 z 5 €2,19 (57 Kč) kúpiť
Návody na cvičenia z krmovinárstva Baran L., Tušanová E. 4 z 5 €2,19 (57 Kč) kúpiť
Metodické pokyny k praktickým cvičeniam z patologickej fyziológie Tomáš J.,, Michnová Eva, Kuzma Ľ. 4 z 5 €2,19 (57 Kč) kúpiť
Veterinárna toxikológia Kačmár Peter 4 z 5 €2,07 (54 Kč) kúpiť
Epizootológia pre veterinárnych hygienikov I. Gdovinová A., Bajová V., Lešník F., Kočiš J., Hanko J. 4 z 5 €2,07 (54 Kč) kúpiť
Chémia potravín (vybrané kapitoly) Zwick Karol, Lenártová Viera 4 z 5 €2,07 (54 Kč) kúpiť
Počítačová grafika Drs L., Ježek F., Novák J. 4 z 5 €2,19 (57 Kč) kúpiť
Anglický jazyk - odborné texty Kolektív autorov 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Digitálne telekomunikačné systémy Kolektív autorov 4 z 5 €2,19 (57 Kč) kúpiť
Patologická anatomie speciální - Dutina ústní Bažant V. a kol. 4 z 5 €2,70 (70 Kč) kúpiť
Integrovaná živočíšna výroba Paška, Sidor 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
New english for medical students Bábelová Janka, Friedová Lýdia 4 z 5 €5,70 (148 Kč) kúpiť
Turistika Kolektív autorov 4 z 5 €3,14 (81 Kč) kúpiť
Environmentálny audit Čollák, Hronec 4 z 5 €2,09 (54 Kč) kúpiť
Ekonomika poľnohospodárstva Špyrka Milan 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Nemčina pre poľnohospodárov Habán, Kohút a kolektív 4 z 5 €2,47 (64 Kč) kúpiť
Obecná silnoproudá elektrotechnika díl VI. Štelcich, Černý, Vladař 4 z 5 €5,70 (148 Kč) kúpiť
Základy marketingu Kolektív autorov 4 z 5 €2,28 (59 Kč) kúpiť
Základy strojníctva I. Šrenkel, Havaldová, Remetei 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Technické kreslení - Cvičení k úlohám Mongeovy projekce Franek Antonín 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Obecná silnoproudá elektrotechnika V. Fetter František 4 z 5 €5,70 (148 Kč) kúpiť
Písmo pre technické výkresy - pracovné listy Holoubek Z., Leinveber J. 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Obecná silnoproudá elektrotechnika I. Štelcich Gustav 4 z 5 €5,70 (148 Kč) kúpiť
Sbírka počítaných příkladů z vyšší matematiky Hekš Rudolf 4 z 5 €6,84 (177 Kč) kúpiť
Rusko - Slovenský slovník pre poslucháčov Strojníckej fakulty SVŠT Kolektív autorov 4 z 5 €3,80 (98 Kč) kúpiť
Analytické metody v klinické chemii Chromý Vratislav, Fischer Jiří 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Hodina fantázie Brogyányiová Eva 4 z 5 €4,75 (123 Kč) kúpiť
Špeciálna teória relativity Hegeduš Pavol 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Kovové konstrukce Šertler Hynek, Bujňák Ján 4 z 5 €2,47 (64 Kč) kúpiť
Vybrané state z kovových konštrukcií Kmeť Stanislav 4 z 5 €2,28 (59 Kč) kúpiť
Zóny prioritného vzdelávania (ZEP) vo Francúzsku Kolektív autorov 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Kapitoly zo života spoločnosti Kolektív autorov 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Nauka o pružnosti a pevnosti II. díl Janatka Jaroslav 3 z 5 €6,30 (163 Kč) kúpiť
Etické impulzy populárnej hudby Felix Belo 4 z 5 €1,62 (42 Kč) kúpiť
Kapitoly z mikroskopickej anatómie I. časť Repáš Samuel 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Kapitoly z mikroskopickej anatómie II. časť Repáš Samuel 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Chemie pro stomatologický směr Ledvina Miroslav, Benešová, Stulík 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Základy štatistiky Rimarčík Marián 4 z 5 €3,80 (98 Kč) kúpiť
Základné otázky sociálneho učenia cirkvi Vragaš Štefan 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Deskriptivní geometrie II. Urban Alois 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Matematika 1. Džurina, Grinčová, Pirč 4 z 5 €3,23 (84 Kč) kúpiť
Zoohygiena pre odbor hygieny potravín Rosocha J. a kol. 4 z 5 €2,57 (66 Kč) kúpiť
Ksztalcenie obywatelskie - Scenariusze lekcji Kolektív autorov 4 z 5 €1,26 (33 Kč) kúpiť
Miazgová sústava Munka Vladimír 4 z 5 €1,43 (37 Kč) kúpiť
Vývoj a súčasné tendencie strednej školy Štepitová Anna 4 z 5 €1,42 (37 Kč) kúpiť
Praktické cvičenia z patologickej fyziológie Rácz O. a kol. 4 z 5 €1,81 (47 Kč) kúpiť
Seminární cvičení z didaktiky chemie Pachmann / Holada 4 z 5 €1,52 (39 Kč) kúpiť
Postpoint 2003 Kolektív autorov 5 z 5 €1,73 (45 Kč) kúpiť
Marketing Šimo D. a kol. 4 z 5 €2,00 (52 Kč) kúpiť
Rozhlasom po francúszky II. ročník Moncoľ/Oravec/ Rudzan 4 z 5 €2,09 (54 Kč) kúpiť
Otázky na prijímacie skúšky.... Kolektív autorov 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Skupinové balení do smrštitelné folie Jarmila Lofflerová, Dr. Ladislav Marek 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Medzinárodné desatinné triedenie Ing. Ján Guľa, František Dano 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Faktografická část závěrečné zprávy o řešení DÚ O2 "Optimalizace dokumentační činnosti Ulmann M., Zelenka J,, Kopřiva B. 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Propedeutika tropického lékařství Skořepa Jiří 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Hygiena mlieka a mliečnych výrobkov Grieger, Burdová 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Převodník mezi americkým patentovým tříděním a mezinárodním patentovým tříděním Kolektív autorov 4 z 5 €1,62 (42 Kč) kúpiť
Starostlivosť o elektrické zariadenia v poľnohospodárstve Kolektív autorov 4 z 5 €2,49 (65 Kč) kúpiť
Proceedings of the Scientific Conference with International Participation Kolektív autorov 4 z 5 €1,81 (47 Kč) kúpiť
Slovenské obchodné právo I. Suchoža Jozef a kolektív 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín kolektiv autorov 5 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Hlavní směry rozvoje vědy a techniky v potravinářském prúmyslu Dr. L. Marek a kolektív 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Výpočet výsledku analýzy a jeho neistoty, Hodnotenie analytických výsledkov, Validácia analytických metód Medviď Miron 5 z 5 €4,28 (111 Kč) kúpiť

celkem 118 knih v sekci
Zobraziť ďalšie knihy v sekcii Cenník, katalóg knih pro kategorii: skriptá | 1


Oddelenia obchodu

Dôležité informácie

ANTIKVARIÁT s.r.o.

Radničné námestie 46
08501 Bardejov
tel: 054 474 4424
mob: 0903 612078
info@antikvariatshop.sk

Tatra pay - Tatra Banka Sporopay Platby kartou ePlatba VÚB


Přihlášení zákazníka

Registrácia užívateľa
Zabudli ste heslo ?

Nákupný košík

V košíku máte: 0 knih
V cene: 0 Euro