Cenník, katalóg knih pro kategorii: Právo


Knihy zo sekcie Cenník, katalóg knih pro kategorii: právo začínajúce na

Zoradiť tituly vzostupne | zostupne
podľa názvu | autora | ceny | roku vydania

celkom 96 knih v sekcii
Zobraziť ďalšie knihy v sekcii Cenník, katalóg knih pro kategorii: právo | 1

kniha autor stav cena nákup
Archivácia účtovnej agendy, archivácia mzdovej agendy, Zákon o e-Governmente Kolektív autorov 4 z 5 €1,14 (31 Kč) kúpiť
Právne problémy riadenia národného hospodárstva Suchoža Jozef a kolektív 4 z 5 €2,09 (56 Kč) kúpiť
Záruky rozvoja osobnosti v rozvinutej socialistickej spoločnosti Ogručák Štefan a kolektív 4 z 5 €2,28 (61 Kč) kúpiť
Odborný komentár k novému devízovému zákonu Najšlová O., Kollár M. 5 z 5 €1,43 (38 Kč) kúpiť
Audítorstvo Kareš Ladislav 4 z 5 €3,42 (92 Kč) kúpiť
Obchodný zákonník, živnostenský zákon Kolektív autorov 4 z 5 €2,47 (66 Kč) kúpiť
Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri Kolektív autorov 4 z 5 €3,23 (87 Kč) kúpiť
Novelizovaný zákonník práce do vrecka Mračko Miroslav 4 z 5 €1,71 (46 Kč) kúpiť
Hospodársky zákonník Čapek Karel 4 z 5 €1,43 (38 Kč) kúpiť
Medzinárodné zdravotné predpisy Klement Cyril a kolektív 5 z 5 €3,33 (89 Kč) kúpiť
Acta iuridica cassoviensia 14. Kanárik Imrich a kolektív 5 z 5 €2,09 (56 Kč) kúpiť
Akciová společnost, společnost s r.o. a jiné obchodní společnosti Žáček Vladimír, Kratochvíl Jaroslav 4 z 5 €1,90 (51 Kč) kúpiť
Základy pracovného práva Hloch Sergej, Radvanská Agáta 4 z 5 €1,90 (51 Kč) kúpiť
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Kolektív autorov 4 z 5 €1,43 (38 Kč) kúpiť
Právo a spoločnosť I. Roháč Ján 4 z 5 €1,52 (41 Kč) kúpiť
Prehľad právnych predpisov používaných vo vnútornom obchode Sekerková Mária 4 z 5 €1,14 (31 Kč) kúpiť
Vzory daňových podaní Kostovčík Eugen 4 z 5 €1,43 (38 Kč) kúpiť
Zákonník práce a súvisiace predpisy Kolektív autorov 4 z 5 €1,43 (38 Kč) kúpiť
Základy práva Krsková Alexandra, Krátka Darina 4 z 5 €2,38 (64 Kč) kúpiť
Daň z pridanej hodnoty v praxi v roku 2006 Ondreášová Zuzana 4 z 5 €1,81 (49 Kč) kúpiť
Privatizácia, predaj a nájom bytov a nebytových priestorov Kolektív autorov 4 z 5 €1,81 (49 Kč) kúpiť
Přechod na daň z přidané hodnoty s účetními pŕíklady Zahrádková Z., Fišerová E. 4 z 5 €0,95 (26 Kč) kúpiť
Ochrana životného prostredia v Európskom práve Pirč Ján 4 z 5 €1,14 (31 Kč) kúpiť
Základy práva životného prostredia Pirč Ján 4 z 5 €1,24 (33 Kč) kúpiť
Zákony 2007 - III. Kolektív autorov 4 z 5 €0,95 (26 Kč) kúpiť
Zákony 2006 - I. Kolektív autorov 4 z 5 €0,95 (26 Kč) kúpiť
Zákony 2006 - II. Kolektív autorov 4 z 5 €0,95 (26 Kč) kúpiť
Vzory správnych aktov pre národní výbory Rusnák Dárius, Knotek Imrich 4 z 5 €33,25 (895 Kč) kúpiť
Občan do vrecka Kolektív autorov 5 z 5 €1,90 (51 Kč) kúpiť
Hospodárske právo II. Suchoža Jozef, Moravčík Jozef 4 z 5 €1,81 (49 Kč) kúpiť
Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím - vývoj od roku 2012 Repková K., Brichtová L. 4 z 5 €2,85 (77 Kč) kúpiť
Zajištění závazku v ČR Kolektív autorov 4 z 5 €18,91 (509 Kč) kúpiť
Colné právo Prievozníková Karin 4 z 5 €4,75 (128 Kč) kúpiť
Sborník veterinárných predpisov Kolektív autorov 3 z 5 €3,04 (82 Kč) kúpiť
Súbor faktov a súčasnej kapitalistickej justícii Kolektív autorov 4 z 5 €2,85 (77 Kč) kúpiť
Zákonník práce a súvisiace predpisy Kolektív autorov 4 z 5 €1,52 (41 Kč) kúpiť
Lexikon Právo Evropské Unie Týč V., Křepelka F., Munková J., Pikna B., Rozehnalová N., Tomášek M. 5 z 5 €7,60 (205 Kč) kúpiť
Právní nauka pro odborné školy Bartůšková Jiřina 4 z 5 €1,81 (49 Kč) kúpiť
Prípadové štúdie z trestného práva hmotného Záhora Jozef a kolektív 4 z 5 €8,55 (230 Kč) kúpiť
Obecné technické požadavky na výstavbu a související předpisy I. Kračmer a kolektív 4 z 5 €3,60 (97 Kč) kúpiť
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011-2015 Kolektív autorov 4 z 5 €5,70 (153 Kč) kúpiť
Verejný sektor Kolektív autorov 5 z 5 €3,33 (89 Kč) kúpiť
Pozemkové spoločenstvá Boráková Marta 5 z 5 €1,25 (34 Kč) kúpiť
Objektivní charakter historických zákonu Schaff Adam 4 z 5 €28,50 (767 Kč) kúpiť
Finančné právo na Slovensku Pauličková, Grúň 5 z 5 €4,75 (128 Kč) kúpiť
Zákonník práce - platný od 12. júna 2008 Kolektív autorov 4 z 5 €2,38 (64 Kč) kúpiť
Krátky sprievodca Európskym dohovorom o ľudských právach Kolektív autorov 4 z 5 €1,90 (51 Kč) kúpiť
Přehled předpisů souvisejících s činnostmi v investiční výstavbě k 30.9.1985 Pavlů Zdeňek a kol. 4 z 5 €1,90 (51 Kč) kúpiť
Logika Peliš Miachael 4 z 5 €5,23 (141 Kč) kúpiť
Účtovanie - zákony a predpisy Kolektív autorov 4 z 5 €1,24 (33 Kč) kúpiť
Účtovné súvsťažnosti pre podvojné účtovníctvo Kolektív autorov 4 z 5 €1,14 (31 Kč) kúpiť
Novelizovaný zákonník práce v otázkach a odpovediach Tejkal J. a kol. 4 z 5 €1,24 (33 Kč) kúpiť
Zákonník práce platný od 1.septembra 2011 Kolektív autorov 4 z 5 €1,25 (34 Kč) kúpiť
Slovensko - anglický Anglicko - slovenský právny slovník 1-2. Magula Jozef 5 z 5 €32,30 (869 Kč) kúpiť
Zákony 2018 I. časť B Kolektív autorov 4 z 5 €1,43 (38 Kč) kúpiť
Zákony 2018 VI. Kolektív autorov 4 z 5 €1,71 (46 Kč) kúpiť
O ľudovom súdnictve Kolektív autorov 4 z 5 €11,40 (307 Kč) kúpiť
Novelizace hospodářského zákoníku a investiční výstavba 9/1984 Tillman Jiří 4 z 5 €1,05 (28 Kč) kúpiť
Občiansky zákonník Kolektív autorov 4 z 5 €0,86 (23 Kč) kúpiť
Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni Škrlantová Markéta 4 z 5 €2,85 (77 Kč) kúpiť
The Constitution of the United States and The Declaration of Independence Kolektív autorov 4 z 5 €1,90 (51 Kč) kúpiť
Novelizovaný zákon o vysokých školách Kolektív autorov 4 z 5 €1,14 (31 Kč) kúpiť
Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného Jurčová, Novotná a kolektív 5 z 5 €7,60 (205 Kč) kúpiť
Správne právo - všeobecná a osobitná časť Hašanová Janka 5 z 5 €5,89 (158 Kč) kúpiť
Pozemkové právo Bezáková, Dobišová, Pekárik 5 z 5 €2,09 (56 Kč) kúpiť
Rodinné domky, chaty, garáže, záhradky Štěpina J., Mikeš J. 4 z 5 €4,28 (115 Kč) kúpiť
ZÁKONY 2001 kol. 4 z 5 €0,95 (26 Kč) kúpiť
Novelizovaný zákonník práce Barancová, Buchtová, Vojnarová 5 z 5 €1,14 (31 Kč) kúpiť
Medzinárodné otázky 3/1995 Kolektív autorov 4 z 5 €1,42 (38 Kč) kúpiť
Právní předpisy ve finanční praxi Kolektív autorov 4 z 5 €1,43 (38 Kč) kúpiť
Disciplinárny poriadok SPZ Polačko, Matečný, Rigan 4 z 5 €1,62 (43 Kč) kúpiť
Nové vzory súdnych žalôb a podaní II. Hlavsa Petr, Klimeš František 4 z 5 €0,90 (24 Kč) kúpiť
Jednoduché účtovníctvo podnikateľov pre rok 2006 Mračko Miroslav 4 z 5 €1,71 (46 Kč) kúpiť
Zákony II. /2005 Kolektív autorov 4 z 5 €0,95 (26 Kč) kúpiť
Stavebný zákon a súvisiace predpisy Ďurovčík Juraj, Lepulica Pavol 4 z 5 €1,43 (38 Kč) kúpiť
Zákon o zbraniach a strelive Sobihard Jozef 5 z 5 €1,90 (51 Kč) kúpiť
Občiansky súdny poriadok, notársky poriadok Kolektív autorov 4 z 5 €1,43 (38 Kč) kúpiť
Riadenie a vedenie poľnohospodárstva v ZSSR a ČSSR Kolektív autorov 4 z 5 €1,90 (51 Kč) kúpiť
Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání kolektiv autorov 5 z 5 €2,09 (56 Kč) kúpiť
Československé občianske právo I. Lazar / Švestka 4 z 5 €2,19 (59 Kč) kúpiť
Hospodářský zákoník Čapek Karel 4 z 5 €2,38 (64 Kč) kúpiť
Slovenské obchodné právo I. Suchoža Jozef a kolektív 4 z 5 €1,71 (46 Kč) kúpiť
Malý občiansky zákonník Mračko Miroslav 5 z 5 €2,76 (74 Kč) kúpiť
Pred fašistickým súdom Dimitrov Juraj 4 z 5 €2,38 (64 Kč) kúpiť
Zákony 2012 - III. Paluchová Monika a kolektív 5 z 5 €1,43 (38 Kč) kúpiť
Príručka právnych predpisov z odvetvia kultúry - 2. časť Osveta Kapiaš Martin a kolektív 4 z 5 €3,33 (89 Kč) kúpiť
Právny poradca v rodine Bičovský Jaroslav 5 z 5 €3,33 (89 Kč) kúpiť
Právnická príručka Benčík a kol. 4 z 5 €1,44 (39 Kč) kúpiť
Lidé, spory, paragrafy Hlavsa Petr 4 z 5 €3,80 (102 Kč) kúpiť
Náuka o spoločnosti Bocková Anna a kolektív 4 z 5 €3,80 (102 Kč) kúpiť
Tajemství paragrafú Sawicki Jerzy 4 z 5 €3,60 (97 Kč) kúpiť
Zdaňovanie nehnuteľností v praxi Bubeníková Irena 4 z 5 €5,89 (158 Kč) kúpiť
Vzory zmlúv a podaní pre občanov Illášová Milada 5 z 5 €1,50 (40 Kč) kúpiť
Audítorstvo Kareš Ladislav 4 z 5 €6,18 (166 Kč) kúpiť
Latinské právnické výrazy a výroky Rebro Karol 5 z 5 €14,25 (383 Kč) kúpiť
Hodnotenie vplyvov Staroňová Katarína 5 z 5 €8,46 (228 Kč) kúpiť

celkem 96 knih v sekci
Zobraziť ďalšie knihy v sekcii Cenník, katalóg knih pro kategorii: právo | 1


Oddelenia obchodu

Dôležité informácie

ANTIKVARIÁT s.r.o.

Radničné námestie 46
08501 Bardejov
tel: 054 474 4424
mob: 0903 612078
info@antikvariatshop.sk

Tatra pay - Tatra Banka Sporopay Platby kartou ePlatba VÚB


Přihlášení zákazníka

Registrácia užívateľa
Zabudli ste heslo ?

Nákupný košík

V košíku máte: 0 knih
V cene: 0 Euro