Cenník, katalóg knih pro kategorii: Ostatné


Knihy zo sekcie Cenník, katalóg knih pro kategorii: ostatné začínajúce na

Zoradiť tituly vzostupne | zostupne
podľa názvu | autora | ceny | roku vydania

celkom 154 knih v sekcii
Zobraziť ďalšie knihy v sekcii Cenník, katalóg knih pro kategorii: ostatné | 1

kniha autor stav cena nákup
Kompendium best practice pre žiakov, rodičov Miháliková, Jambrichová 4 z 5 €2,28 (59 Kč) kúpiť
Naše bábätko Wolfová Zlatica 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Učiteľom - humanistom Beňo Matej 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Ručné práce výchovné na školách národných Machytka František 4 z 5 €8,55 (222 Kč) kúpiť
Poriadoka disciplína v škole Dobert Hans, Scholz Gunter 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Metodika vyučovania spevu na školách ľudových i meštianskych Čeněk B. 3 z 5 €8,10 (210 Kč) kúpiť
Příprava na dospívání Dobson James 3 z 5 €1,44 (37 Kč) kúpiť
Kompendium best practice pre učiteľov Čtvrtníčková, Ďurčeková 4 z 5 €2,28 (59 Kč) kúpiť
Obecná pedagogika II. Grecmanová a kolektív 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Pokyny Kolektív autorov 4 z 5 €0,76 (20 Kč) kúpiť
Optimalizace vyučovacího procesu Babanskij J. K. 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Úvod do sociálnej práce Balogová,Gerka, Aleš 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Tělo i srdce Ferriére André 4 z 5 €1,24 (32 Kč) kúpiť
Dějiny pedagogiky Konstantinov N.A. a kolektív 4 z 5 €4,66 (121 Kč) kúpiť
Praktická príručka učiteľa Belešová J. a kolektív 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Mládež v plánoch antikomunizmu Skalský Vladimír a kolektív 4 z 5 €2,28 (59 Kč) kúpiť
Učebné osnovy - prírodopis Vaščurová Irena 4 z 5 €0,76 (20 Kč) kúpiť
50 rokov školy - Hotelová akadémia Čajková Eva a kolektív 5 z 5 €3,33 (86 Kč) kúpiť
Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ Kolektív autorov 4 z 5 €1,14 (30 Kč) kúpiť
Prirodzená regulácia počatia Dosedla Jozef 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Pamätnica 1969 - 2004 Cuper Jozef 4 z 5 €1,81 (47 Kč) kúpiť
Gdy zachoruje twoje dziecko Nees-Delaval Barbara 4 z 5 €3,99 (103 Kč) kúpiť
Pedagogika Kairov I.A. 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Na cestu životem Urban Jan 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Zborník o realizácii spolupráce škôl so závodmi Kolektív autorov 4 z 5 €2,28 (59 Kč) kúpiť
Studijní text pro všeobecnou část přípravy pedagogických pracovníků středních škol a nové pojetí výchovně vzdelávací práce Tmej Karel a kolektív 4 z 5 €1,43 (37 Kč) kúpiť
Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku základnej školy Kolektív autorov 4 z 5 €1,52 (39 Kč) kúpiť
Obchodná akadémia Trebišov 1967 - 1997 Vagášová V., Zuščinová Ľ. 4 z 5 €1,43 (37 Kč) kúpiť
Nie je škola ako škola Csontosová, Kubánová 4 z 5 €2,28 (59 Kč) kúpiť
Mládež a delikvence Matoušek Oldřich, Kroftová Andrea 5 z 5 €10,45 (271 Kč) kúpiť
Duševný svet žiaka Suchomlinskij V. A. 4 z 5 €5,22 (135 Kč) kúpiť
Pokrokový charakter Komenského pedagogiky Alt Robert 4 z 5 €5,51 (143 Kč) kúpiť
Informácie o štúdiu a požiadavkách na prijímacie skúšky na bakalárske štúdium v roku 2008 Lubelcová Gabriela 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Dejiny pedagogického myslenia I. Kudláčová Blanka 4 z 5 €7,79 (202 Kč) kúpiť
Ekonómia vzdelávania Benčo Jozef 5 z 5 €3,52 (91 Kč) kúpiť
Muži netúžia iba po sexe Preclíková Wurfl Stanka 4 z 5 €2,76 (71 Kč) kúpiť
Učebné osnovy pre študijné odbory stredných odborných učilíšť Kolektív autorov 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Získaj bronz Kolektív autorov 4 z 5 €4,75 (123 Kč) kúpiť
Kurs pro instruktory metod přirozeného plánování rodičovství Kolektív autorov 4 z 5 €0,60 (16 Kč) kúpiť
Nová kniha o matke a dieťati Stoppard Miriam 4 z 5 €4,28 (111 Kč) kúpiť
Výroba, technika a všeobecnovzdelávacia škola Obdržálek Zdenek 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Fulnecké dny J.A. Komenského 1983 Kolektív autorov 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Pedagogika predškolského veku Kolektív autorov 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Listy nielen o adopcii Schmidtová Elena 4 z 5 €2,09 (54 Kč) kúpiť
Vzdělávací program - obecná škola Piťha Petr, Helus Zdeněk 4 z 5 €4,28 (111 Kč) kúpiť
Listy nielen o adopcii Schmidtová Elena 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Návrh učebních osnov obecné školy Kolektív autorov 4 z 5 €3,80 (98 Kč) kúpiť
Metodické problémy vyučování cizím jazykum Kolektív autorov 4 z 5 €2,09 (54 Kč) kúpiť
Fajčenie žien a prenatálny vývin ich detí s osobitným zreteľom na rómsku populáciu Pavúk Andrej 4 z 5 €3,80 (98 Kč) kúpiť
Vývoj situácie ohrozených rodín na Slovensku v rokoch 2006 - 2013 Mikloško Jozef a kol. 4 z 5 €3,04 (79 Kč) kúpiť
Gymnázium - jeho profil, miesto a úlohy v školskom systéme Koutun Juraj a kol. 4 z 5 €2,09 (54 Kč) kúpiť
Vaša kniha o materstve Deansová Anne a kolektív 5 z 5 €22,80 (591 Kč) kúpiť
Curriculum Deutsch als Fremdsprache Kolektív autorov 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Čekáme druhé dítě Prestonová Penny 4 z 5 €3,80 (98 Kč) kúpiť
Metodické pokyny pro údržbu a opravy tělocvičného nářadí Kolektív autorov 4 z 5 €6,65 (172 Kč) kúpiť
Myslitelsko - vychovatelský odkaz Jana Amose Komenského Čapková Dagmar 4 z 5 €44,65 (1 157 Kč) kúpiť
Prieskumy o drogách, alkohole a tabaku u slovenskej mládeže Nociar Alojz 4 z 5 €4,75 (123 Kč) kúpiť
Kapitoly zo sociálnej práce Tokárová Anna a kolektív 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Veľká sprievodca tehotenstvom Stoppardová Miriam 5 z 5 €22,80 (591 Kč) kúpiť
Nový duch novej školy Novomeský Ladislav 4 z 5 €1,00 (26 Kč) kúpiť
Slovenské národné povstanie a revolučná cesta našej školy Kolektív autorov 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Vlastiveda, pomocná kniha pre učiteľov Korček Imrich 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Fulnecké dny J. A. Komenského 1987 Kolektív autorov 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Školská záhrada pri základnej škole Šalajev F.J. 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Metodika vyučovania slovenského jazyka v 2.-5. ročníku ZDŠ Kolektív autorov 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Klíč k určování kluku Lambová Kathrin 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Pedagogika a socialistická spoločnosť 1969-1973 Kolektív autorov 4 z 5 €1,00 (26 Kč) kúpiť
Organizácia a výchova žiackeho kolektívu Kolektív autorov 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Príručka inštruktora pionierskej organizácie SZM Kolektív autorov 4 z 5 €5,70 (148 Kč) kúpiť
Poznanie a jeho osobitosti u dieťaťa Jurčo Martin 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Ako predchádzať neprospechu žiakov na základnej škole Kolektív autorov 4 z 5 €2,09 (54 Kč) kúpiť
Slovenské učiteľstvo v boji proti fašizmu Kolektív autorov 4 z 5 €31,50 (816 Kč) kúpiť
Ku koncepcii základnej školy Kolektív autorov 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Moderná gymnastika pre žiačky 3. a 4. ročníka ZŠ Novotná Irča a kolektív 4 z 5 €1,43 (37 Kč) kúpiť
II. národná konferencia škôl podporujúcich zdravie Kolektív autorov 4 z 5 €1,43 (37 Kč) kúpiť
Február 1948 a rozvoj školstva a pedagogiky Kocka Michal 3 z 5 €2,70 (70 Kč) kúpiť
Najväčšia obava muža Marshall Tim 4 z 5 €2,00 (52 Kč) kúpiť
Prvé dni vyučovania v začiatočnej škole Ščerbaková, Frolovová 4 z 5 €1,52 (39 Kč) kúpiť
Práca s informáciami na základných a stredných školách Sakálová, Smetáček 4 z 5 €1,14 (30 Kč) kúpiť
Metodická príručka k učebnici hudobná výchova Kolektív autorov 4 z 5 €1,43 (37 Kč) kúpiť
Obrázky pre flanelovú a magnetickú tabuľu Janus, Mikuška, Solčáni 4 z 5 €1,43 (37 Kč) kúpiť
Hovory o sobě Kašparu Jaroslav 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Pracovný poriadok Kolektív autorov 4 z 5 €1,14 (30 Kč) kúpiť
Teória, metodika, prax mládežníckeho hnutia Palásek V. 4 z 5 €1,43 (37 Kč) kúpiť
Prax I-II. Kolektív autorov 4 z 5 €1,62 (42 Kč) kúpiť
Čakám dieťa Neesová-Delavalová Barbara 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Etika učiteľskej práce Budinec, Chorvát, Jarčušková 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Byť sama... Kollárová Lucia 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Knižnica našej školy XVI. - Školská prax Kejř, Berka, Šlosar, Hurdálková 4 z 5 €11,40 (295 Kč) kúpiť
Pôrodnica, prosím vstúpte... Hirschler Imre 4 z 5 €1,43 (37 Kč) kúpiť
Metodika výuky politickej ekonómie Rapoš Pavol 4 z 5 €2,57 (66 Kč) kúpiť
Chlapci a děvčata dílen Hašková Lenka 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Literatúra - na pomoc učiteľom Kolektív autorov 3 z 5 €1,80 (47 Kč) kúpiť
Končím ZŠ... a čo ďalej? Bzdúšeková Daniela 4 z 5 €1,43 (37 Kč) kúpiť
Urbanizmus a environmentálna výchova Labaj Marián 4 z 5 €1,52 (39 Kč) kúpiť
Etická výchova v 3. ročníku ZŠ Ivanová Eva, Kopinová Ľubica 5 z 5 €1,62 (42 Kč) kúpiť
Dyskalkulie Simon Hendrik 4 z 5 €8,55 (222 Kč) kúpiť
Metody sociální práce Řezníček Ivo 3 z 5 €2,70 (70 Kč) kúpiť
Informačný bulletin - gymnázium L. Stockela v Bardejove Kolektív autorov 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Prečo mám strach milovať Powell John 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Zariadenie prírodopisného kabinetu svojpomocou Douša - Kloc 4 z 5 €5,23 (135 Kč) kúpiť
Prírodoveda v činnej škole na základe ručných prác výchovných Machytka František 4 z 5 €5,23 (135 Kč) kúpiť
Treba sa učiť všetko? Sieler Wolfgang 4 z 5 €1,62 (42 Kč) kúpiť
Vyučujeme ruštinu Kolektív autorov 4 z 5 €3,42 (89 Kč) kúpiť
Najkrajší cit Bogdanovičová Lidija 4 z 5 €0,57 (15 Kč) kúpiť
Svadobná cesta plná dobrých predsavzatí Barták Vladimír 4 z 5 €0,35 (9 Kč) kúpiť
Rozhovory s mladým riaditeľom školy Suchomlinskij V.A. 4 z 5 €0,95 (25 Kč) kúpiť
Překročit zdi Štajfová Magdaléna 4 z 5 €0,95 (25 Kč) kúpiť
Študijné predpisy, štátne záverečné skúšky a štipendiá Kolektív autorov 4 z 5 €0,57 (15 Kč) kúpiť
Správne otužovanie dieťaťa od útleho veku až do dospelosti Ivičič Ladislav 4 z 5 €1,05 (27 Kč) kúpiť
Takmer dokonalé manželstvo Kozakiewicz Mikolaj 4 z 5 €0,60 (16 Kč) kúpiť
Žena v dnešnej rodine Matulová Nina, Jarošová Helena 4 z 5 €1,14 (30 Kč) kúpiť
Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu výsledkov vyučovania predmetov v 1. - 4. ročníku základnej školy Kolektív autorov 4 z 5 €1,24 (32 Kč) kúpiť
Zdravas Marta Handzová Viera 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Pošepky... Láska a ty Hennesenová Paula 4 z 5 €0,80 (21 Kč) kúpiť
Tajná společnost - Dobro aneb nápady pro rodiče předškolních dětí Červenka Jan 4 z 5 €1,52 (39 Kč) kúpiť
Rodičia, deti a lekár Řídký Jozef 4 z 5 €1,57 (41 Kč) kúpiť
Láska, materstvo, budúcnosť Chorvát František 4 z 5 €1,05 (27 Kč) kúpiť
Manželství na zkoušku? Pávek František 4 z 5 €0,55 (14 Kč) kúpiť
Epištoly o láske a bolesti Bohm Alfonz 5 z 5 €1,62 (42 Kč) kúpiť
Miluji, tedy jsem Marhounová Jana 4 z 5 €1,62 (42 Kč) kúpiť
Pred štartom na vysokú školu Kollárová Emília 5 z 5 €1,43 (37 Kč) kúpiť
Žena a její svět Brtníková Marta 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Východoslovenské ľudové školy umenia Kolektív autorov 4 z 5 €2,85 (74 Kč) kúpiť
Pred štartom na vysokú školu Kollárová Emília 5 z 5 €1,43 (37 Kč) kúpiť
Kritické situace lásky Matoušek Oldřich 4 z 5 €1,05 (27 Kč) kúpiť
Za humnami detstva Kamenčík L. a kolektív 4 z 5 €1,81 (47 Kč) kúpiť
Deti okolo nás Vaňková I., Vaculíková D. 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Metodika výchovy a vyučovania Brťka J. a kol. 4 z 5 €2,28 (59 Kč) kúpiť
Slávnostné príležitosti Jánošovová M. a kol. 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Na pomoc riaditeľom škôl Sumarová Elena 4 z 5 €0,75 (19 Kč) kúpiť
Výber z pedagogiky zrakovo chybných Jesenský J. 4 z 5 €3,33 (86 Kč) kúpiť
O ženách a nejen pro ženy Tučková A., Šourková A. 4 z 5 €0,90 (23 Kč) kúpiť
Poradca rodičom chorých detí na alergiu a astmu Steinmannová Marion 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Základné pedagogické a psychologické diela Boldyrev, Gončarov, Jesipov,Korolev 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Manželské praktikum Cibulec Jindřich 4 z 5 €1,43 (37 Kč) kúpiť
Základy pedagogiky dospělých Skalka Jarolím a kolektív 5 z 5 €2,47 (64 Kč) kúpiť
Naše dieťa Klímová-Fugnerová Mirka 4 z 5 €3,04 (79 Kč) kúpiť
Intímna rukoväť pre dievčatá Stoppardová Miriam 4 z 5 €4,18 (108 Kč) kúpiť
O modernizácii školskej matematiky Šedivý Jaroslav 4 z 5 €2,76 (71 Kč) kúpiť
Čakáme dieťatko Nilsson, Furuhjelmová a kolektív 4 z 5 €1,50 (39 Kč) kúpiť
Jak se bude jmenovat? Knappová Miloslava 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Príručka pre rodiča začiatočníka Kolektív autorov 5 z 5 €3,04 (79 Kč) kúpiť
Formula osobnosti Levi Vladimír 4 z 5 €1,90 (49 Kč) kúpiť
Upon everything Enquire Within 4 z 5 €1,71 (44 Kč) kúpiť
Právny poradca v rodine Bičovský Jaroslav 4 z 5 €1,43 (37 Kč) kúpiť
Vzťah žiaka k školskej práci Hvozdík Ján 4 z 5 €3,04 (79 Kč) kúpiť
Matka Davida S., narozeného 3. července 1959 Keulsová Yvonne 4 z 5 €2,38 (62 Kč) kúpiť
Rozumovo chybné deti a ich vyučovanie Gaži Michal 4 z 5 €3,80 (98 Kč) kúpiť
Family in Transition Skolnick Arlene S. and Jerome H. 4 z 5 €1,62 (42 Kč) kúpiť
Pedagogika Ogorodnikov I.T. 4 z 5 €2,50 (65 Kč) kúpiť
Mars a Venuša na rande Gray John 4 z 5 €4,28 (111 Kč) kúpiť
Výtvarná výchova a tvořivost Kolektív autorov 4 z 5 €4,18 (108 Kč) kúpiť
ZDRAVOVEDA PRE CELÚ RODINU I. Bárdoš A. a kol. 0 z 5 €2,76 (71 Kč) kúpiť

celkem 154 knih v sekci
Zobraziť ďalšie knihy v sekcii Cenník, katalóg knih pro kategorii: ostatné | 1


Oddelenia obchodu

Dôležité informácie

ANTIKVARIÁT s.r.o.

Radničné námestie 46
08501 Bardejov
tel: 054 474 4424
mob: 0903 612078
info@antikvariatshop.sk

Tatra pay - Tatra Banka Sporopay Platby kartou ePlatba VÚB


Přihlášení zákazníka

Registrácia užívateľa
Zabudli ste heslo ?

Nákupný košík

V košíku máte: 0 knih
V cene: 0 Euro